Generalforsamling i Rammehallen

                                  Mandag den 6 Maj 2024 kl 19.00 i hallen
                                            Dagsorden iflg. vedtægterne,
indkomne forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen Rammehallen 
 

 

________________________________________________________________

 

Ramme Hallen | CVR: 63973319 | Rammegårdvej 8, 7620 Lemvig  | Tlf.: 30312784 | rammehallen@gmail.com